Vše nejen pro dřevostavby - profesionálně a kvalitně

PUR pěny

PU 010 lepidlo na EPS 

Cena: 
Množství: 

illbruck PU 010 Lepidlo na EPS je vysoce stabilní PUR materiál, který byl vyvinut pro upevnění desek z polystyrénu. Pěna je vhodná pro celoroční použití.

Materiál

Jednokomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony, reagující vzdušnou vlhkostí. Pěna není UV odolná. PU 010 Lepidlo na EPS má zcela minimalizovanou expanzi, výbornou strukturu, je odolné vůči zahnívání a působení vlhkosti. Lepidlo má výbornou přilnavost na beton, zdivo, kámen, omítku, dřevo, kovy a polystyren. Lepidlo není UV stabilní.

Barva

  • tmavě zelená

Balení

750 ml dóza

Provedení

Plechová dóza se závitem pro aplikační pistoli.

Přednosti

  • je zapotřebí méně PUR lepidla ve srovnání se standardními lepidly
  • zcela minimálně zatěžuje podklad svojí vahou
  • možno užít k vyplnění děr a nerovností podkladu
  • otevřený čas 10 minut
  • vytvrzení během 30 - 40 minut
  • plné zatížení lepidla možné po cca 2 hodinách

                                                                 Norma                                        Klasifikace

Třída hořlavosti                                     4102, část 1                                        B1

Objemová hmotnost                                 LAB015                                     15 - 25 kg/m3

Tepelná vodivost                                     EN 12667                                   0,040 W/m.K

Pevnost v tahu                                         EN 1607                                       100 kPa

Pevnost ve střihu                                      EN 12090                                       80 kPa

Napětí v tlaku při 10% stlačení                 ISO 844                                          36 kPa

Post expanze                                                                                                  max. 15 %

Otevřený čas*                                                                                                  cca 10 min

Nelepivost*                                                                                                       cca 10 min

Srovnávání desek                                                                                       do cca 20 minut

Vytvrzená*                                                    LAB 014                                       cca 40 min

Zatížitelná po                                                                                                  cca 2 hodinách

Vydatnost (při 23 °C, 50 % R.V.V.)                                                      až 14 ks desek (EPS 1 x 0,5 m)

Teplotní odolnost (dlouhodobá)                                                                      -40 °C až +90 °C

Aplikační teplota                                                                                                0 °C až +35 °C

Optimální teplota dózy                                                                                                    +20 °C

Doba skladovací                                                                                                    9 měsíců

Skladovací teplota                                                                                  v chladu, suchu, ve svislé poloze

Povrchy

Podkladní plochy musí být únosné, čisté, odmaštěné, bez prachu a volných částic.

Aplikace

Pokud je to nezbytné, navlhčete podklad aby lepidlo lépe přilnulo. Dózu před upotřebením alespoň 20x silně protřepejte a našroubujte na pistoli. Dózu při aplikování neustále držte ve svislé poloze dnem vzhůru. Vytvořte housenku

PU 010 Lepidla na EPS po obvodu

lepené desky a poté další housenku ve tvaru W dle obrázku na etiketě. Množství vytlačovaného materiálu ovládejte pomoci spouště na pistoli a regulačního šroubu.Důležité upozornění

Maximální tloušťka lepidla bez použití dodatečného kotvení EPS desek je 1cm. Pokud jsou EPS desky navíc mechanicky kotveny je možná tloušťka PU 010 až do 2 cm. Pěnu používejte jen v dobře větratelných místnostech. Při aplikaci nekuřte! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy. Při transportu dóz s pěnou vozem mohou být dózy ukládány pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřepravujte dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladujte ve svislé poloze. Další informace na etiketě a v bezpečnostním listu.

Čištění

Nevytvrzenou pěnu lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem illbruck PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

 

 

Doprava po ČR zdarma při objednání nad 3000 Kč

« zpět
designed by Panavis & Panadela | contents ©2022 PROFITES | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart