Vše nejen pro dřevostavby - profesionálně a kvalitně

Pásky - Pásky těsnící

Airstop flex 50mm 

Cena:  Kč s DPH
Množství: 

Použití 

Airstop flex 50mm, slepování jednotlivých vrstev parotěsných zábran pro snížení prostupu vodních par z interiéru
slepování pásů pojistné hydroizolace střech a protivětrných izolací
bezproblémové těsnění spár stejných nebo různých stavebních materiálů (dřevo, desky OSB, zdivo, kovy...)

Vlastnosti

 • vysoká lepivost pásky!
 • průsvitnost
 • mírná roztažitelnost (nutná při pohybech nebo dotvarování stavebních konstrukcí)
 • přizpůsobivost struktuře povrchu a nerovným povrchům, s možností překrytí pásky omítkou či nátěrem
 • velmi vhodná pro opravy trhlin a poškozených míst na fóliích

Rozměr:  šířka x tlouštka v mm

50 x 0,57mm

Role 25 m

Aby mohly protivětrné izolace, izolace zabraňující prostupu vodní páry, izolační vrstvy střech a bednění dobře plnit svoji funkci, musí být vzduchotěsně, parotěsně a vodotěsně pevně slepeny. Toto zajišťují lepící pásky AIRSTOP FLEX.

 Lepící pásky však slouží především k zajištění vzduchotěsnosti, parotěsnosti a vodotěsnosti příslušné konstrukce. Proto je nutno zajistit ještě mechanické upevnění těchto izolací pomocí lišt, svorek či podobných upevňovacích prostředků.

Technická data

Údaje o materiálu

Lepící páska flexibilní AIRSTOP FLEX

 • Složení: lehce roztažitelný plastový nosič, vzduchotěsné laminování
 • Tloušťka: 0,57 mm
 • Pevnost v tahu: podélná > 130 N/5 cm, příčná > 80 N/5 cm
 • Roztažitelnost: podélná 90 - 120 %, příčná 110 - 150 %
 • Odolnost proti stárnutí: záruka 30 let
 • Teplota zpracování: od -5 °C výše
 • Skladování: 1 rok, v chladu a suchu
 • Barva: průhledně bílá, zelený potisk AIRSTOP

Páska je průsvitná a vzduchotěsná, s vysokou lepivostí (přilnavostí) k podkladu, zvyšující se do max. pevnosti proti odtržení cca. po 7 hodinách od její aplikace.

Montáž

Utěsňované materiály nebo konstrukce musí být nosné, suché, zbaveny prachu, příp. odmaštěny!

Lepící páska AIRSTOP funguje jako utěsnění, nikoliv jako materiál pro trvale pevné spojení. Použité čistě akrylátové lepidlo neobsahuje pryskyřice ani jiné přísady, které by způsobovaly zkřehnutí lepící vrstvy a je tudíž extrémně odolné proti stárnutí.

« zpět
designed by Panavis & Panadela | contents ©2022 PROFITES | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart